medlemmer

Hvorfor trenger YFU medlemmer?

Som en non-profit medlemsorganisasjon, er YFU Norge medlem av flere nasjonale organisasjoner som gir oss mange fantastiske muligheter. Et eksempel på det er Herreløs Arv-midlene vi får gjennom LNU. Disse midlene går utelukkende til utvikling a våre frivillige, for å øke kvaliteten på utvekslingen vår våre elever ut og inn, og å øke kvaliteten på støttenettverket for våre vertsfamilier. 

Dersom medlemstallene våre blir for lave, kvalifiserer vi ikke lenger til støtten vi får gjennom disse organisasjonene. Derfor har vi satt ned prisen for medlemskap med 75% ut året, og vi håper å få med oss flere på laget!

active

Nye medlemskapspriser for 2019 annonseres primo januar.